Wetten en verzekeraars
Door o.a onze social media en i.t- mogelijkheden wil de overheid ons helpen te beschermen. Ook wij therapeuten zijn gehouden aan een aantal maatregelen waar wij aan horen te voldoen Hierbij geef ik de items aan: de AVG (alg verordening gegevensbescherming) Privacy Statement/ Policy; Disclamer;  in de praktijk zijn Behandelovereenkomsten; een incidenten en calamiteiten register; er zijn vaste regels voor verwerkingsovereenkomsten (toestemming van de persoon die betrokken is en de beveiligingen)
ook ben ik lid van NWP RBCZ KAB Koepel en de KAB klachten- en tucht comissie. Alle regels en voorzieningen zijn in mijn praktijkvoering en beroepsuitoefening aanwezig.
Nieuws
15 mei 2018
andrew