Natuurgeneeskunde

Dit centrum is een praktijk voor Natuurgeneeskunde. Dit betekent dat in mijn werkwijzen het natuurlijk genezende vermogen van het eigen lichaam wordt aangesproken in de behandelingen om genezing te bewerkstelligen. Er moet een evenwichtige verdeling van energie over het hele lichaam tot stand komen. Bij onze behandelmethode richten wij onsprimair op het totale geestelijk en lichamelijk welbevinden. Het gaat om de mens als geheel. Leefstijl en voeding zijn daarbij ook belangrijke invalshoeken. De natuurgeneeskunde is complementair en is een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Samenwerking staat bij ons hoog in ’t vaandel en ik zie daarvoor steeds meer ruimte komen.

Shiatsutherapie

Shi- atsu betekent  Shi=vinger – Atsu=druk. Er wordt  gewerkt met de druk van duimen  vingertoppen en handpalmen op de drukpunten van de energiebanen in het lichaam. Voor veel mensen is Acupunctuur al meer bekend; daar wordt gebruik gemaakt van hetzelfde basisprincipe en systeem als bij Shiatsu; echter Acupunctuur werkt alleen met naalden en Shiatsu werkt met drukpunten en kan daarbij massage uitvoeren.  Shiatsu is van oorsprong een Oosterse Volksgeneeskunst : die heette AMMA.

Door de grondlegger van de Japanse Shiatsu: TOKUJIRO NAMIKOSHI is de basis gelegd voor verdere huidige ontwikkeling: een geneeswijze gebaseerd op het principe dat storingen in spieren, zenuwbanen, en organen zich openbaren in het netwerk van energetische kanalen waar de levensenergie doorheen stroomt. Optimale doorstroming van die levensenergie voorkomt en vermindert lichamelijke kwalen. Het heeft een belangrijk therapeutisch effect; waarbij het zelfgenezend en zelfsturend vermogen van het lichaam wordt opgewekt en gestimuleerd.

De oorzaak van verstoringen kunnen van verschillende aard zijn b.v.: klimatologische invloeden; verwondingen; voedingsproblemen;  langdurige en/of fysieke of psychische overbelasting; slecht functionerende organen; overmatig of verkeerd (gecombineerd) medicijn gebruik; gevolgen van operatieve ingrepen; slechte houding; tauma’s van lichamelijke of geestelijke aard.

De zoon van de grondlegger Toru Namikoshi schreef het volgende: “Shiatsutherapie heeft als doel ziekte te voorkomen en te behandelen en is een systeem om de gezondheid te verbeteren door elementen te ‘verwijderen’ die klachten en vermoeidheid veroorzaken.  De natuurlijke herstellende krachten van het lichaam worden gestimuleerd met behulp van digitale (vinger) en manuele (hand)  druk, die wordt uitgeoefend op bepaalde vastgestelde punten op het lichaam                                             ( de energiebanen/meridianen genoemd)  shiatsutherapie werkt op de spieren en zenuwbanen;  het lymfestelsel ;  de spijsvertering; hormonalestelsel; de organen.

Shiatsu is een holistische therapie: dat wil zeggen dat er naar de hele persoon  gekeken  wordt: zowel fysiek mentaal emotioneel als sociaal; alle aspecten tellen mee bij gezondheid en ziekte.

Tot slot,  een bijzondere uitspraak van de grondlegger  Tokujiro Namikoshidie ik hier graag met u wil delen:

Een shiatsubehandeling duurt ongeveer 1 uur.
Als u voor de eerste keer komt dan wordt voorafgaand aan de behandeling een intake gesprek gehouden.

Ik noteer algemene gegevens zoals:
naam; adres; tel.; huisarts; zorgverzekeraar.

Verder gaat het gesprek over de klacht of datgene wat u
bij mij brengt en zien we een helder beeld te krijgen
van het klachtenpatroon en de leef- en werksituatie.

Aan de hand van de intake en de bevindingen van de eerste
behandeling bespreken we een behandelplan wat we in
overleg opstellen.

Ik werk ook graag samen met de reguliere behandelaars
en ik beschouw het als mijn plicht
om patiënten-
als dat nodig/nuttig is –
terug- of door te sturen
naar hun huisarts of te adviseren naar hun huisarts te gaan.

Veel voorkomende behandeling van gezondheidsklachten in mijn
praktijk zijn o.a. de volgende:

 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Klachten van bewegingsapparaat
 • Heup problemen
 • Ischiasachtige klachten
 • Arm-nek – schouderklachten
 • Tennis- golfersarm
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Allergie klachten en overgevoeligheid
 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Hormonale klachten
 • Concentratie problemen
 • Preventie en gezondheidsbevordering.
 • Burnout
 • Menstruatie –overgangsproblematiek
 • ME/ Fybromyalgie
 • Hoofdpijn/migraine
 • Bloeddrukklachten
 • Duizeligheid/ evenwichtsstoornissen
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Andere voorkomende behandelingen hebben betrekking op
 • harmoniseren van het zenuwstelsel
 • Ondersteunende behandeling bij chemokuren
 • Ontspanning; verbetering van de vitaliteit
 • Spijsverteringsklachten
 • Maag- en darmklachten
 • Voeding